Avaleht arrow Viited
Seadused
  Link
  Link   Koolieelsete lasteasutuste seadus
Koolieelsete lasteasutuste seadus Elektroonilises Riigi Teatajas
  Link   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
  Link   Koolieelsete lasteasutuste tervisekaitse, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine
Koolieelsete lasteasutuste tervisekaitse, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine