Avaleht arrow Hoolekogu arrow HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 01.02.2017
HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 01.02.2017

HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 01.02.2017


Algus: 17.00

Lõpp: 18.25


Kohal viibisid

Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Ruth Maar, Juta Ülemaantee, Kristi Linkov, Enn Veevo, Meeli Kesküla, Kalli Samorodni,Kulla Nabi, Ellen Jõhvik, Pille Paulus, volikogu esindaja Georg Linkov, vallavalitsuse esindaja Tiia Liibert

Lasteaia esindajad: Tiina Hinno, Sirje Garamaga,

Puudujaid ei olnud.


PÄEVAKORD:

  1. Seisukoht ühendatud lasteaia osas

  2. Ülevaade maavalitsuse järelvalvest

  3. Rahuloluküsitluse ülevaatus

  4. Jooksvad küsimused


1. Seisukoht ühendatud lasteaia osas.


Tiia Liibert selgitab seisukoha võtmise vajadust, liikmed on eelnevalt tutvunud Hiiu vallavanema Reili Rand vastavasisulise kirjaga.

Sirje Garamaga: Käina ja Hiiu valla liitumislepingu järgi oleks loogiline, et iga osavald juhib ise oma ettevõtteid.

Georg Linkov: Hariduse ja lasteaededa juhtimine on lepingu järgi vallavalitsuse pädevuses, osavald tegutseb vaid majandusasjadega.

Sirje Garamaga: Ühine töö on sujunud, otseseid probleeme pole olnud. Kärdla on saanud aidata eelarve kärbete ajal, samuti käib üks töötaja Kärdlast üheks päevaks nädalas Kõrgessaares. Peamine küsimus on info väheses liikumises, kuna Garamaga Vigri maja juhina ei osale allasutuse juhtide koosolekutel. Ka on palju dubleerivat kinnitamist.

Ellen Jõhvik: „Vigri“ maja töötajate arvamus on, et Vigri“ võiks uuesti iseseisvuda.

Tiina Hinno: Kalda maja töötajad ühendasutuse töös probleeme ei näe, kõik toimib.


Enn Veevo: Ühise lasteaia miinustena on nimetatud info liikumise vähesust ja Kõrgessaares 3. rühma kaotamist, plussid – personali jagamise võimalus, suurem paindlikkus eelarve osas. Kas või mis paraneks lahutamisel?


Georg Linkov: Ettepanek on jätta otsus töö jätkamisest koos või lahus sügisel valitava ühendvalla volikogu teha ja praegu struktuuri mitte muuta.


Hääletamisele pandi G. Linkovi ettepanek: Häältega 8 poolt, 2 erapooletut, 1 vastu kinnitati Hiiu valla lasteaia seisukohaks mitte muuta praegust struktuuri.


2. Ülevaade Hiiu maavalitsuse järellvalvest Hiiu valla lasteaias.


Tiia Liibert tutvustas järelvalve õiendit ja järelvalve tulemust. Peainspektor Iivi Remmelg jäi lasteaia tegevuse ja juhtimisega rahule, ettekirjutusi ei olnud. Soovitati kaaluda lasteaia kahe maja õppekavade ühendamist. Õiend on kättesaadav lasteaia majades ja avaldatakse peatselt ka Maavalitsuse kodulehel.


3. Rahuloluküsitluse ülevaade otsustati lükata järgmisele hoolekogu istungile, eeldatavalt kevadel.


4. Jooksvaid küsimusi rühmadest ei olnud.


Tinna Hinno teatas, et Ellen Jõhvik`ul täitub 40 aastat tööd Kõrgessaare lasteaias.


Tehti ettepanek kinnitada rühmade nimestikuline arv 2017-2018 õppeaastaks varem kui eelmisel aastal, sobiv aeg oleks peale avalduste vastuvõtuaja lõppu, kui rühmadesse tulevate laste arv on teada. Sobiv aeg võiks olla mai lõpp – juuni algus.
Koosolek lõppes kell 18:25
Juhatas: Merle Ranus


Protokollis: Enn Veevo

 
Järgmine >