Avaleht arrow Hoolekogu arrow Kärdla Lasteaia hoolekogu protokoll 17.06.2015
Kärdla Lasteaia hoolekogu protokoll 17.06.2015KÄRDLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 17.06.2015


Algus: 17.15
Lõpp: 18.20

Kohal viibisid
Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Kalli Samorodni, Ruth Maar, Karin Vals, Tiia Laanejõe, vallavalitsuse esindaja Tiia Liibert, pedagoogide esindaja õpetaja Pille Paulus
Lasteaia esindajad: direktor Tiina Hinno
Külalisena: Ingrid Prikk
Puudusid: Merit Savioja, Kristel Mutt


PÄEVAKORD:
1.    Külalisena kutsutud õppealajuhataja Ingrid Prikk`i ülevaade möödunud õppeaastast ja lasteaia rühmade tegevusest.
2.    Lasteaia direktori Tiina Hinno ülevaade lasteaia majandusliku poolega toimuvast.
3.    Muud küsimused.


1.Külalisena kutsutud õppealajuhataja Ingrid Prikk`i ülevaade möödunud õppeaastast ja lasteaia rühmade tegevusest.

Ingrid annab ülevaate mis on rühmade lõikes tehtud ja millised projektid on neid tegevusi toetanud.
Ülevaade kajastab ka lühidalt rühmiti tegevusi õues ja looduses. Rühmaõpetajate suhtumine ja lastega toimetamine on positiivne ning õpetlik. Koostöö erinevate meeskondade vahel on väga hea.
Lasteaial on tubli meeskond – esmane nõustaja murede ja probleemide korral on õppealajuhataja Ingrid, kes aitab lapsevanemal ja lapsel õiges suunas pöörduda. Peale selle on lasteaias veel tantsuring, logopeed jm toredad tegevused ning neid juhtivad asjatundlikud pedagoogid.
Ingrid teeb ka lühiülevaate koolitusest, millesse olid kaasatud õpetajad ja üks lapsevanem, kus juhendati kuidas erivajadustega last sobitada lasteaia tavarühma. Koolitus oli olnud kasulik ning toetav.
Aruteluks tuli ka lasteaia arengukava. Kärdla lasteaias on 7 rühma ja Viskoosas 3 rühma. Lasteaedade ühinedes arengukavad ühtlustatakse ning antud hetkel arengukava üldse puudub Viskoosa lasteaial. Samuti ühildatakse õppekava.
Majade kaupa aga saavad need olema siiski erinevad, kuna traditsioonid erinevates majades on erinevad ja pole põhjust seda kõike üheks suruda.
Põhjalikum arutelu selles osas toimub sügisesel hoolekogu koosolekul.
Küsimusi rohkem Ingridile pole ja Ingrid lahkub koosolekult.

2. Lasteaia direktori Tiina Hinno ülevaade lasteaia majandusliku ja organisatoorse poolega toimuvast.

Kurb uudis lasteaiale on see, et remonti ei toimu, kuna EASist vald toetust selle tarbeks ei saanud.
Hea uudis on see, et Vabriku väljaku maja sai toimetamiseks aasta pikendust. Terviseameti poolt tehti ka sõimerühma laste mänguasjade puhtuse kontroll.
Väike arvutus näitab, et kuna lapsi ei pruugi järgmisel sügisel nii palju lasteaeda tulla, siis hääbub Vabriku väljaku rühm ise ära.
Kui uuel aastal ikka saab remondi ja Vabriku väljaku rühm kaob ära, siis on küsimus kuhu lasteaia valverühm edaspidi tuleb? Hetkel kindlat otsust pole, aga see võib nt.vabalt tulla Viskoosasse.
Tiina tegi valitsusele taotluse, et 21.08.15 on lasteaed suletud, sest siis on võimalik teha lasteaia köök korda.
Tiina informeeris hoolekogu liikmeid ka sellest, et 15.06.15 käis Tallinnast kohal keemialabor, et analüüsida Siilide rühma põranda olukorda. Analüüside vastused lõhna jm kohta peaksid saabuma peale 24.06.15. Hetkel Siilide rühma lapsed Kiisude ja Mõmmide rühmas.
Kodulehele tuleb edaspidi kõik oluline info - info valverühmade kohta, lühendatud tööpäevade kohta jne. Samuti pannakse rühmade ustele vastavad sildid.
Tekkis küsimus, et kui vanalt võib vend või õde lapsele rühma järgi minna?
Kui on õpetajale edastatud vahetu info, eriti siin Hiiumaal, siis on kõik korras ja vanem õde või vend võib nooremale lasteaeda järgi tulla. Samas küsimuses ei näe ka õiguskantsler probleeme – aluseks Põltsamaa lasteaia Tõruke direktori Helje Tamme pöördumine õiguskantsleri poole 04.05.15. lapsele lasteaeda jäele tulemise kohta.
Sügisest buss Viskoosasse käima ei hakka, sest vallal pole kohustust laste jaoks bussi võimaldada seetõttu, et lasteaia kohti Kärdlas jagub. Valik on lapsevanema teha kuhu lasteaeda ta lapse viib. Peale selle pole lasteaed, erinevalt koolist, kohustuslik. Lapsevanem peab seda ise otsustama.
Lasteaed lähtub lapsest just kohanemise osas. Peale selle laste arv väheneb 30%, sellel aastal on sündinud Hiiumaal kõigest 22 last.
Kärdla lasteaia pedagoogid ühinesid palga juurde küsimise aktsiooniga ja nende allkirjad läksid 12.juuniks Pärnusse. Loodame,et sellest on kasu.
Hetkel on lasteaia eelarvet vähendatud majandustegevuse arvelt 19 000 euri võrra. Lasteaial on palju nõudeid, mis tuleks korda teha ja millele tuleks rahalisi ressursse kulutada – nt. ventilatsiooni puhastuse arve üksinda on juba 1 200euri.
Vabriku väljaku maja põrand tuleks üles võtta (see on aastast 1994) Vabriku väljaku majasse pole midagi investeeritud, sest sealt tuleb nii ehk nii ära kolida.
28.05.15 sai lasteaed vastuse EASi käest, et meie poolt loodetud remondi raha läks siiski Tuuru maja trepi korda tegemiseks.
Lasteaiale parim oleks muidugi saada ühe korraga kogu remont ära teha. Aga senini pole see õnnestunud. Tiina käis 08.06.15 Haridus-ja Kultuurikomisjonis, kus arutlusel oli, et Kärdla lasteaed on ainuke, kus on „tuld kustutatud“ ja kõik on lõpuni korda tegemata.Oma ressurssidega pole aga võimalik kõike korda teha. Liikmed olid seda meelt, et Vabriku väljaku maja võiks siiski alles jääda. Samas tekib küsimus kumb on mõistlikum – uue maja juurdeehitus või Vabriku väljaku korda tegemine?
Lasteaia kodulehelt võtab Tiina isikuandmekaitsest lähtuvalt laste nimekirjad maha. Lapsevanemate poolt tulid vastavad kaebused, et pole selleks nende käest konkreetselt luba küsitud.
Edaspidi märgitakse kodulehel rühmad selliselt, et nt.Mõmmid – laste arv.
Samamoodi ei panda enam üles pilte lasteaia tegevustest. Sügisesel rühma koosolekul tuleb sellekohane küsimus esitada lastevanematele- kas hakkame kodulehele laste tegevustest lasteaias pilte üles panema või siis mitte?


2. Muud küsimused

Seoses laste kooli minekuga 01.09.15 arvata välja hoolekogust Tiia Laanejõe ja Kristel Mutt.


Merle Ranus
Hoolekogu esimees

 
< Eelmine   Järgmine >