Avaleht arrow Hoolekogu arrow Kärdla Lasteaia hoolekogu protokoll 08.04.2015
Kärdla Lasteaia hoolekogu protokoll 08.04.2015

KÄRDLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 08.04.2015

Algus: 17.00
Lõpp: 18.00

Kohal viibisid
Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Kalli Samorodni, Ruth Maar, Karin Vals, Merit Savioja, Kristel Mutt, Tiia Laanejõe, vallavalitsuse esindaja Tiia Liibert, pedagoogide esindaja õpetaja Pille Paulus
Lasteaia esindajad: direktor Tiina Hinno

PÄEVAKORD:
1.    Eelnevatel koosolekutel läbi arutatud aga protokollidest välja jäänud küsimuste tõstatamine ja käesolevasse protokolli kandmine.
2.    Kärdla lasteaia kodukorra arutelu.
3.    Muud küsimused.


1. Eelnevatel koosolekutel läbi arutatud aga protokollidest välja jäänud küsimuste tõstatamine ja käesolevasse protokolli kandmine.

Kuna eelnevatel koosolekutel on arutlusel olnud mitmed erinevad küsimused ja osad nendest on kahjuks jäänud ekslikult konkreetsetest protokollidest välja, siis tuletati need ühiselt meelde ja otsustati kanda käesolevasse protokolli.
1. Kärdla lasteaia hoolekogu 04.11.2014 toimunud koosolekul tegi lasteaia direktor Tiina Hinno ettepaneku võimaldada õpetaja-abidele puhkust 35 kalendripäeva, millegi olid kõik kohalviibinud  hoolekogu liikmed ka nõus. Kuna seda küsimust vahepeal arutlusele uuesti ei võetud, siis tõstis uuesti antud küsimuse üles Tiia Laanejõe, sest õpetajate abid sooviksid väga 35 päeva puhkust praeguse 28 puhkuse päeva asemel. Lasteaia direktori Tiina Hinno sõnul pidid õpetaja-abid saama sel aastal erandkorras pikema puhkuse kuna lasteaed on suvel remondis. Küsimus jäi õpetaja-abidele ebaselgeks ja tekitas küsimusi.
08.04.2015 koosolekul arutati selle küsimuse üle taas ja räägiti lahti, et on  28 päeva puhkust ja 7 puhkepäeva sellel suvel lisaks.
OTSUSTATI: õpetaja-abide puhkuse küsimus võetakse arutlusele taas, kui meil on juba ühinenud Valla Lasteaed ja uus hoolekogu.
 
2..Hoolekogu erakorralise 05.02.2015 koosoleku protokollist oli välja jäänud küsimus vallavanemale Georg Linkovile seoses 20.01.2015 Hiiu Leht artikliga, milles käsitleti lasteaedade kohatasu kerkimist ning selle eesmärki üldiselt ja konkreetselt Kärdla lasteaias. Kuna Kärdla lasteaia hoolekogu tegi kohatasu tõstmise ettepaneku selleks, et tõuseksid lasteaia töötajate palgad, siis artikkel jättis tavalugejale segadust tekitava mulje nagu see kohatasu tõusust laekuv raha ei aitaks palkade tõusule kaasa.
Hoolekogu küsimuse peale, et mis siis tegelikkus on, vastasid nii vallavanem Georg Linkov kui ka vallavalitsuse esindaja Tiia Liibert, et kohatasu tõus läheb õppevahendite soetamiseks, aga omakorda sellest vabanevatest vahenditest tõstetakse lasteaia töötajate palkasid.
19.01.2015 allkirjastati Hiiu Valla, Kärdla Lasteaia ja Lasteaed Vigri vahel sõlmitud kokkulepe palkade tõusu osas ning 20.01.2015 kinnitati õpetajate-abide kuutöötasu alampiir alates 01.01.2015 (nendega saab lähemalt tutvuda lasteaia kodulehel või siis oma rühmas olevas protokollide kaustas)
 

2. Kärdla lasteaia kodukorra arutelu

Lasteaia direktor Tiina Hinno tegi ettepaneku läbi töötaja ja põhjalikult sõnastada Kärdla lasteaia kodukord, et kui toimub ühinenud valla lasteaia kodukorra arutelu, siis on Kärdla lasteaial oma konkreetne kodukorra nägemus.
Kodukorra aluseks sai võetud teiste lasteaedade (enamuses mandrilt) kodukorrad, mis on vabalt lasteaedade kodulehtedel näha ja nende ülesehitus.
Käesoleval koosolekul peatuti põgusalt ainult mõnel üksikul kodukorra punktil.
Arutleti kuidas edaspidi lasteaias tähistada laste sünnipäevasid just selles osas, et millega sünnipäevalaps oma sõpru rühmas kostitab. Et kõik oleksid võrdses olukorras (kas siis rahalises või tervise mõttes), siis võiks see punkt olla eraldi kodukorras välja toodud ning see vajab põhjalikku arutelu.
Lisaks arutleti ka laste tervise üle ja tõbiste laste kojusaatmise küsimust.
Kas peaks selleks puhuks olema lasteaias meditsiinitöötaja, samas kui kõik õpetajad ja õpetajate-abid on läbinud ka esmaabi koolituse ning kõigele lisaks on neil täielik õigus tõbist last rühma vastu mitte võtta või lasteaias päeval haigestunud laps koju saata.

OTSUSTATI: hoolekogu liikmed täiendavad kirjalikult lasteaia kodukorda ja järgmisel hoolekogu koosolekul võtab hoolekogu vastu Kärdla Lasteaia kodukorra, et see sügisel ühinenud valla lasteaiaga kooskõlla viia. Hoolekogu esimees saadab kodukorra algsel kujul kõigile hoolekogu liikmetele meili teel täiendamiseks.  


3. Muud küsimused

1.Kalli Samorodni esitas Tiina Hinnole küsimuse, kas oleks vaja infopäeva väärkohtlemise osas?
Tiina vastas, et õnneks pole meil selliseid juhtumeid väga olnud ja sarnaseid infopäevi on tehtud ka Külli Friedemanni poolt. Lisaks on Politsei- ja Piirivalveametiga tihe koostöö ning 30.aprillil toimub näiteks lasteaias liikluspäev.
2.Tiina andis teada ka, et umbes 25 last läheb suveks Vabriku Väljakule valverühma. Maikuus otsustab Tervisekaitse väikese maja kõlblikuse. Viimane ekspertiis sellele majale tehti 4 aastat tagasi. Vabriku Väljaku maja osas oleks vaja erapooletut ekspertiisi, aga kahjuks meil kohapeal siin sellist eksperti pole. Muinsuskaitse all olevat maja oleks vaja totaalselt remontida, aga summad kõikide nõuete täitmiseks on väga suured. Tiina arvab, et lasteaiale laekunud avalduste põhjal oleks sügisel lasteaial siiski vaja 7 rühma ning Vabriku väljaku maja oleks väga vajalik. Vallaga on ka räägitud, et ehk saab konkreetsete otsustega kuidagi aastakese veel venitada, et ehk annab maja mingil määral remontida.
3. Siilide rühmas on eriti hommikuti spetsiifiline ebameeldiv lõhn. Siilide rühma õpetajate palve lasteaia juhtkonnale oleks, et kas saaks uurida, et mis see haiseb? Ka osad lapsevanemad on sellele juba tähelepanu pööranud.
Tiina vastas, et majandusjuhataja tegeleb selle probleemiga ja otsib lahendusi. Küsimus oli üleval juba ka õpetajate  koosolekul. Arvamuste seas on variant, et tegu võib äkki olla vahaga millega pooniti sügisel põrandat, et põrand jääks matt ja keegi sellel ei libiseks ja seda versiooni uuritakse SOL´i käest.

 


Merle Ranus
Hoolekogu esimees

 
< Eelmine   Järgmine >