Avaleht arrow Hoolekogu arrow Kärdla Lasteaia hoolekogu protokoll 18.11.2015
Kärdla Lasteaia hoolekogu protokoll 18.11.2015

KÄRDLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 18.11.2015

Algus: 17.00
Lõpp: 18.00

Kohal viibisid
Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Ruth Maar, Karin Vals, Urmet Lees, Juta Ülemaantee, Merit Savioja, Kerli Nabi, Kulla Nabbi, volikogu esindaja Margit Kagadze,  vallavalitsuse esindaja Tiia Liibert
Lasteaia esindajad: Tiina Hinno, Sirje Garamaga, Pille Paulus, Elna Pähn
Puudusid: Enn Veevo, Kalli Samorodni

PÄEVAKORD:
1.    Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollijate valimine
2.    Hiiu Valla Lasteaia kodukord
3.    Valverühma kaotamine Kalda tänava majas
4.    Muud küsimused

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollijate valimine

Seoses uue õppeaasta algusega ning lasteaedade ühinemisega oli vaja hoolekogule valida esimees, aseesimees ning protokollijad.

OTSUSTATI:
Hääletuse tulemusel jätkab hoolekogu esimehena Merle Ranus. Aseesimeheks valiti Kulla Nabbi ning protokollijateks Merit Savioja ning Juta Ülemaantee

2. Hiiu valla lasteaia kodukord

Hiiu valla lasteaia direktori Tiina Hinno ja direktori asetäitja Sirje Garamaga esitlesid hoolekogule tutvumiseks Hiiu valla lasteaia kodukorda.

OTSUSTATI:
Kuna kodukorras oli hoolekogu hinnangul vaja teha muudatusi, lepiti kokku selles, et direktor ja direktori asetäitja täiendavad ja muudavad kodukorda ning saadavad hoolekogu liikmetele elektrooniliselt. Hiljemalt 25. novembriks on hoolekogu liikmetel võimalik teha veel muudatus-ettepanekuid. Kodukord peab hakkama kehtima 1. 12.2015.

3. Valverühma kaotamine Kalda tänava majas

Lasteaia poolt tuli ettepanek kaotada Kalda tänaval siiani kl 18.00 – 18.30 tegutsenud valverühm väga väikese täituvuse tõttu.

OTSUSTATI:
Valverühm suletakse alates 1.01.2016. Leiti ühiselt, et vajaduse tekkimisel on lapsevanemal võimalik ühiselt rühma õpetajaga leida lahendus omavahelisel kokkuleppel.


4.  Muud küsimused
 
Lasteaia direktor tõstatas küsimuse, kas võiks rühmadesse välja panna küsitluslehed pühade ajal lasteaias viibivate laste arvu teada saamiseks ning luua selle alusel pilt sellest, kas ja mitu rühma peaks olema lahti 28., 29., 30. detsembril ning lühendatud tööpäevadel 23. ja 31. detsembril.
Ühtlasi tõstatati küsimus, kas laste piirarvud rühma sulgemiseks jääksid samaks eelmise aastaga.

OTSUSTATI:
Hoolekogu oli nõus küsitluslehtede paigutamisega rühmadesse. Vastuseid oodatakse 4. detsembriks ning need esitatakse Hiiu Valla valitsusele.
Ühiselt otsustati, et laste piiarvud võiksid jääda samaks, nagu eelmisel aastal – Kärdlas vähemalt 10 last ja Viskoosas vähemalt 5 last.  


Merit Savioja
Hoolekogu protokollija

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 30 november 2015 )
 
< Eelmine   Järgmine >