Avaleht arrow Hoolekogu arrow Hoolekogu protokoll 19. jaanuar 2015
Hoolekogu protokoll 19. jaanuar 2015

KÄRDLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 19.01.2015

Algus: 17.00
Lõpp: 18.30

Kohal viibisid
Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Kalli Samorodni, Ruth Maar, Karin Vals, Merit Savioja, Kristel Mutt, vallavalitsuse esindaja Tiia Liibert
Kutsutud külalisena: õigusnõunik vallasekretäri ülesannetes Marin Vallikivi
Lasteaia esindajad: direktor Tiina Hinno, pedagoogide esindaja õpetaja Pille Paulus
Puudus: Tiia Laanejõe

PÄEVAKORD:
1. Hiiu vallavolikogu otsuse eelnõu Hiiu Valla koolieelsete lasteasutuste ümberkorraldamine.
2. Hiiu valla lasteaia põhimääruse eelnõu.
3. Lasteaia õpetajate palga kokkulepe.
4. Muud küsimused

1. Hiiu vallavolikogu otsuse eelnõu Hiiu Valla koolieelsete lasteasutuste ümberkorraldamine.

Valla esindaja Tiia Liibert tutvustab Hiiu Vallavolikogu otsust liita Kärdla Lasteaed ja Viskoosa Lasteaed “Vigri” ühtseks koolieelseks lasteasutuseks, mille tulemusel nimetatakse asutus ümber Hiiu Valla Lasteaiaks. Valla esindaja selgitab liitmise nüansse.
Ümberkorraldamisel liidetakse väiksem allasutus suurema juurde ning seda tehakse majanduslikel kaalutlustel ning lähtutakse mõistlikuse printsiibist.
Küsimus hoolekogu poolt: Mis muutub peale liitmist?
Vallaesindaja vastus: Lapsevanema jaoks ei muutu midagi, asutusel jääb vähemaks üldist paberimajandust. Samuti ei muutu personali jaoks mitte midagi. 
Küsimus: Kuidas korraldatakse asutuse juhtimine?
Vastus: Seda otsustab volikogu.
Küsimus: Mis on see mõistlikuse printsiip? Milleks seda liitmist üldse on vaja teha?
Vastus jääb hoolekogu jaoks piisavalt põhjendamata.

Valla esindaja koos külalisega küsivad hoolekogu arvamust lasteaedade liitmise kohta.
Valla esindaja Tiia Liibert, külaline Marin Vallikivi ja lasteaia direktor Tiina Hinno lahkuvad ruumist, et hoolekogu saaks liitmise küsimust segamata arutada.

OTSUSTATI:
Kõik 6 kohalviibinud hoolekogu liiget on ühehäälselt arvamusel, et kuna sisuliselt kahe erineva asutuse jaoks miski ei muutu, puudub selge mõistlikkuse printsiip seda teha ning seetõttu ei näe Kärdla Lasteaia hoolekogu piisavat põhjust eelpool nimetatud asutusi liita. Hoolekogu on ühinemise vastu ja ei näe põhjust miks samas vallas ei võiks olla kaks erinevat lasteaeda, kus kuni tänase päevani on kõik sujunud ja hästi toiminud.


2. Hiiu valla lasteaia põhimääruse eelnõu.

Kuna hoolekogu on ühinemise vastu, siis põhimääru eelnõu läbi arutama ei hakatud. 

OTSUSTATI:
Oodata ära Hiiu Vallavolikogu otsus Hiiu Valla koolieelsete lasteasutuste ümberkorraldamise kohta.


3. Lasteaia õpetajate palga kokkulepe.

Seoses lasteaia töötajate pöördumisega Hiiu Vallavalitsuse poole ja vastavalt Kärdla lasteaia hoolekogu 04.11.2014.a. protokollile võttis Hiiu Vallavolikogu 18.12.2014.a. vastu määruse, mille kohaselt tõstetakse lasteaia rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa suurust. Kohatasu tõstmise eesmärgiks oli aidata kaasa lasteaia töötajate palgatõusule.
Hoolekogu tundis huvi, kas kohatasu tõstmine täidab oma eesmärki ja seda kasutatakse ikka töötajatel palkade tõstmiseks?
Valla esindaja kinnitas, et on sõlmitud palgakokkulepe 7% osas ning andis pedagoogide esindajale 3.poolse lepingu allkirjastamiseks. Leping hakkas kehtima 01.01.2015.a.


4.  Muud küsimused
 
Pärast valla esindaja ja külalise lahkumist arutati jooksvaid küsimusi. 
Väga suur probleem on laste tervis ja pooltõbise lapse lasteaeda toomine. Halvemal juhul koos ajutiste ravimitega. 
Kuidas leida lahendus probleemile ja kuidas tõsta vanemate vastutust seoses pooltõbise lapse toomisega lasteaeda, kus satub ohtu teiste laste tervis? 
Toimus vastavasisuline arutelu. 

OTSUSTATI:
Kuna probleemiga tuleb tegeleda ja lahendused leida, siis tullakse selle küsimuse juurde järgmisel korral tagasi.


Merle Ranus
Hoolekogu esimees 

Viimati uuendatud ( teisipäev, 20 jaanuar 2015 )
 
< Eelmine