Avaleht arrow Teated, üritused, info arrow Hiiu Valla Lasteaed
Hiiu Valla Lasteaed

 Alates 04.01.2016.a on Hiiu Valla Lasteaed avatud 7.00 kuni 18.00

 Hiiu Valla lasteaed alustas tööd 01.09.2015.aastal Kärdla Lasteaia ja Kõrgessaare lasteaed "Vigri" ühtse juhtimise alla viimisega. Lasteaed töötab 10 rühmalisena. (Kalda maja 7 rühma ja Vigri maja 3 rühma)

Alates 01.09.2016.aastast töötab lasteaed 8 rühmalisena (Kalda maja 6 rühma ja Vigri maja 2 rühma) . Suletud sai Vabrikuväljakul tegutsenud rühm.

Kärdla Lasteaed loodi 01.06.2000. aastal Kärdla linna kolmest lasteasutusest. (Kärdla Linna I Lasteaed, Lastepäevakodu "Murumuna" ja Kärdla Algkool-Lasteaed). Kärdla Lasteaed töötab 7-rühmalisena, millest üks rühm (sõimerühm) asub Vabrikuväljakul asuvas lasteaia hoones. Kärdla Lasteaed on kuni seitsmeaastaste laste hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Oma tegevuses juhindub lasteaed Eesti vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, Hiiu Vallavolikogu ning Hiiu Vallavalitsuse otsustest.

Lasteaia põhiülesandeks on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku logoKärdla Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 10.06.2010.a. Võrgustiku tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut.

 

Projekti "Kiusamisest vabaks!" bännerKärdla Lasteaed kuulub alates veebruarist 2012.a. Lastekaitse Liidu projekti "Kiusamisest vaba lasteaed"  . Meie lasteaias on projektiga liitunud Jänkude ja Siilide rühm

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 05 aprill 2017 )
 
< Eelmine